شعر در مورد رشوه

شعر در مورد رشوه ،شعر در مورد رشوه گیری،شعر درباره رشوه،شعر رشوه،شعر عن رشوه،شعر طنز رشوه،شعر در مورد رشوه،شعر در مورد رشوه گیری،شعر درباره رشوه،شعر عن رشوه،شعر در وصف رشوه،شعر درباره ی رشوه،شعر رشوه از خاقانی،شعر رشوه از ناصر خسرو،شعر رشوه از مراغی،شعر رشوه از پروین اعتصامی،شعر رشوه از قاآنی،شعر رشوه از ساوجی،شعر رشوه از نظامی،شعر رشوه از شیخ بهایی

شعر در مورد رشوه

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد رشوه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

واژه‌ها امروز ابعاد جدیدی یافتند

گر به جای رشوه گفتی پول چایی بهتر است

شعر در مورد رشوه

رشوه گیری سهل و آسان است نپرس

جاده آسفالت و اتوبان است نپرس

شعر در مورد رشوه گیری

چونکه با رشوۀ ملعون کَمکی همشکل اس

تگاه در محکمه کلاً شده کتمان ،هدیه!

شعر درباره رشوه

جیب پیراهن فقط اسباب زیبایی که نیست

رشوه را نگذار زیر میز قاطی می کنم

شعر رشوه

 دست از رشوت ندارم، تا جان من برآید

یا پول رسد به شاروال یا از کفن برآید

شعر عن رشوه

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺷﻮﻩ ﺧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟

ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟

شعر طنز رشوه

احتکار و رشوه فن اختلاس

می رود بالا به پارو اسکناس

شعر در مورد رشوه

نخور رشوت که خلقی خندان شوند و حیران

بهر لباس چرکت تحسین ز من برآید

شعر در مورد رشوه گیری

هم از جماعتِ نادار رشوه می خواهد

هم از غریبه و همکار رشوه می خواهد

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد غم

شعر در مورد حرف مفت

شعر در مورد محبت

شعر در مورد چشم

شعر درباره رشوه

اختلاس و رشوه نوعی سرقت است

واقعا در جامعه یک بدعت است

شعر عن رشوه

از رشوت زیر میز آمد به ننگ وجدانم

روزی مردم این شهر، به چوب زدن برآید

شعر در وصف رشوه

از این تعلّلِ عمدی،زمان ثبتِ خلاف

مشخص است که سرکار،رشوه می خواه

شعر درباره ی رشوه

هر روزی را که در باغ گیرت کنم رشوت خوار

دهم ترا چیزی که خون از دهن برآید

شعر رشوه از خاقانی

برای حکم نوشتن به نفعِ صاحبِ حق

درون محکمه،خودکار،رشوه می خواهد

شعر رشوه از ناصر خسرو

خوردند قسم مبارزین، رشوت خوران ماهر

این انتقام مظلوم ، در هر ارگان برآید

شعر رشوه از مراغی

هی دالر می گذاشتی روی دالر

اونم با پول اختلاس و رشوت

شعر رشوه از پروین اعتصامی

حیاط پر شده از برگهای پائیزی

سرایدار هم انگار رشوه می خواهد

شعر رشوه از قاآنی

اهل مزاح و رشوت خواری نیستند

اون جوری که تو خوش داری، نیستند

شعر رشوه از ساوجی

برای اینکه به دردم رسیدگی بکند

پزشک،از منِ بیمار رشوه می خواهد

شعر رشوه از نظامی

از قضا رشوه اش در کار شدشد

حرامش کار از حلال بیزار شد

شعر رشوه از شیخ بهایی

هدیه پای تو زر بایستی

رشوه رای تو زر بایستی

شعر در مورد رشوه

دوباره قافله گم شد،اگر غلط نکنم

دوباره قافله سالار رشوه می خواهد

شعر در مورد رشوه گیری

یک عمرِ که چرخ زندگیم می لنگد

چون پارتی و رشوه در مرامِ ما نیست

شعر درباره رشوه

این رشوه بگیرد ..دگری دم نزد

من هم بخورم غصه ..لبم میسوزد

شعر رشوه

حسابِ آدمِ بی دین مشخص است،ولی

چرا برادرِ دین دار رشوه می خواهد

شعر عن رشوه

حسنک رشوه رو هیچ وقت نمی خواد

نمی دونه صف بازار تهی رشوه میخواد

شعر طنز رشوه

بر رهزنان و زورمندان رشوه بخشیده

وان اسب ابرش را

در عیش با پتیارگان خورده ست

وز کوههای صعب

شعر در مورد رشوه

هرگاه بی‌تفاوتی را تجدد و رشوه را هدیه نام دهند

هرگاه دنیا را پررنگ و آخرت را کم‌رنگ نمایش دهند

شعر در مورد رشوه گیری

رشوه و ربا نیست

ای رهگذران سرزمین آفتاب

کعبه در قلبهای آتشین شماست

بزدایید دلهایتان را

شعر درباره رشوه

به خنده گفتمش : پس رشوه و رانت

چرا خوردی؟ مگر هنگام شام است؟

شعر عن رشوه

رشوه دادن ،پارتی در هراداره آشنا

کارخود این گونه بردن پیش گشته کارما

شعر در وصف رشوه

پاســبونای ِ پــولکی

رشوه های ِزیرزیرکی

شعر درباره ی رشوه

باز هـم آمـده ام بر دل خود رشوه دهم

غزل نــاب ســرایم ، دل ســودایی من

شعر رشوه از خاقانی

رشوه بر خورشید خواهم داد از لعل دو چشم

در شب تار دو گیسوی تو پنهان می شوم

شعر رشوه از ناصر خسرو

قبول نیست قضاوت کند کسی اینجا

تو اهل رشوه و لبخند و چشمکی آقا

شعر رشوه از مراغی

رشوه مشوه، زیر میزی ، اختلاس

نیست در قاموس تو ای آس وپاس

شعر رشوه از پروین اعتصامی

بی رشوه تلخ و بی مزه چون زهر و حنظلند

با رشوه چرب و شیرین چون مغز و شکرند

شعر رشوه از قاآنی

چون نخواهی تو رشوه و پاره

نایبان نیز را بکن چاره

شعر رشوه از ساوجی

حاکم شرعی که بهر رشوه فتوی میدهد

کی دهد عرض فقیران را جواب ای رنجبر

شعر رشوه از نظامی

می برم من جامه درویش عور

تو ربا و رشوه میگیری بزور

شعر رشوه از شیخ بهایی

رشوه نه ما را، که بقاضی دهیم

خدمت این قوم، به روی و ریاست

شعر در مورد رشوه

ز رشوه، اسب خریدیم و خانه و ده و باغ

باشک بیوه زنان، حفظ آبرو کردیم

شعر در مورد رشوه گیری

خاقانی اگر رشوه دهد خال و لبش را

ملک دو جهان خواهد و کمتر نپذیرد

شعر درباره رشوه

هر چه اندوختم این طایفه را رشوه دهم

بو که در راه گروگان شدنم نگذارند

شعر رشوه

کعبه مرا رشوه داد شقه سبزش

تا ننهم مکه را ورای صفاهان

شعر عن رشوه

ترا بینند در دوزخ بدندان سگان داده

زبان لغوگوی تو، دهان رشوه خوار تو

شعر طنز رشوه

بفلک رشوه دهم بوک درآرم باری

پاره یی در شب وصل تو زشبهای دگر

شعر در مورد رشوه

وقتست که دل رشوه برد بوسه ز هر یک

اکنون که میانشان شده پیدا شکر آبی

شعر در مورد رشوه گیری

گفتم، چو رشوه بود و ریا مال و زهدشان،

«ای کردگار باز به چه مبتلا شدم؟»

شعر درباره رشوه

چون رشوه به زیر زانوش درشد

صد کاج قوی به تارکش برزن

شعر عن رشوه

گرگ چون رشوه داده بود ز پیش

جست حق القدوم خدمت خویش

شعر در وصف رشوه

برد و خوردش به کمترین نفسی

وین چنین رشوه خورده بود بسی

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد افغانستان

شعر در مورد مادر

شعر در مورد مهربانی

شعر در مورد مرگ

شعر درباره ی رشوه

آن سفله ای که مفتی و قاضی است نام او

تا پود و تار جامه اش از رشوه و رباست

شعر رشوه از خاقانی

رشوه به چشم مست تو نرگس تازه می برد

باژ به زلف شست تو عنبر ناب می دهد

شعر رشوه از ناصر خسرو

من جان دهم به رشوه که در گوش شه کنم

این گوهر نفیس، که دریست بی بها

شعر رشوه از مراغی

پار می جست کنار از من و امسال همی

بوسها رشوه دهد تاش در آرم به کنار

شعر رشوه از پروین اعتصامی

مرا و یار مرا وارهان ازین غوغا

دو بدره از من و یک بوسه زو به رشوه بگیر

شعر رشوه از قاآنی

بنگر که شرط بارش این ابر رشوه نیست!

یا نوکری به خدمت باران نمی رسد

شعر رشوه از ساوجی

نا گاه با رشوه زنی یزیدیان

به دام انداخته اند طعمه در کمند هاست

شعر رشوه از نظامی

زشترویان را ندیدم اهل ناز و عشوه ای

یا که اهل چاپلوسی یاکه اهل رشوه ای!

شعر رشوه از شیخ بهایی

از بهر چه آیی بر من عشوه وناز

پیش آی که دارم بر تو رشوه ساز

شعر در مورد رشوه

فاسد و رشوه گیر و بی ایمان

قاضی دادگاه می بینم

شعر در مورد رشوه گیری

افسانه های تو ای عشق رنگ می بازند

شاید به نقد و رشوه ای مجنونمان کنی

شعر درباره رشوه

عده ای بت بپرستند که دین را بردند

عده ای رشوه بگیرند که حق را خوردند

شعر رشوه

مال و دنیا پرستی ، دورویی توو عـــراقِ

بیعت با این نامردا ، با رشوه ونفــــــــاقِ

شعر عن رشوه

حرف هایت تو دلم رخنه نمــود

نمی دونستم که رشوه می گیری

شعر طنز رشوه

حالاکه دستها بی ثُباتن و رشوه گیر

نه که نمیدونه لازمَشه بش بگین

شعر در مورد رشوه

زیر یک میز بی‌وفا نبَرد

رشوه، بازوی مهربان تو را

شعر در مورد رشوه گیری

شعر یعنی رشوه در حکم و قضا

زهر ِ ماری تلخ ،اندر انگبین

شعر درباره رشوه

رشوه تنها چاره ساز سنگهای پیش پاست

عده ایی از خلق هم درآن فساد افتاده اند

شعر عن رشوه

در آتش رشوه گیر و رشـوه دادن

فسادِ مال را بر آن نهــــــــــــادن

شعر در مورد رشوه

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد موفقیت

شعر در مورد دلتنگی

شعر در مورد آتش

شعر در مورد پاییز